బంగారంతోనే కాదు…బంగారం లాంటి మనస్సుతోనూ ‘అక్షయ తృతీయ’

అక్షయం అంటే నాశం లేకపోవడం.దినదినాభివృద్ది చెందడం కూడా. ఈ రోజు బంగారాన్ని కొంటే అక్షయమౌతుందని నమ్మకం. అందుకే అక్షయ తృతీయనాడు నగల దుకాణాలు కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడుతుంటాయి. అక్షయమైన సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది కాబట్టి వైశాఖ శుద్ధ…

బంగారంకు ధర ఎవరు, ఎలా నిర్ణయిస్తారో తెలుసా?

బంగారం అంటే ఇష్టంపడని వారు ఎవరు ఉంటారు చెప్పండి. అలాగే బంగారంపై మోజు ఆడ‌వారితోపాటు మ‌గ‌వారు కూడా ఎక్కువే. ఇక శుభ‌కార్యాల‌ సమయంలో అయితే బంగారు ఆభ‌ర‌ణాలు ధగధగలు మెరిసిపోవాల్సిందే. ఆ టాపిక్ లు…